Over Ine

Mijn naam is Ine Poelmans, mama van 3 fantastische kinderen en onderwijzeres in een toffe basisschool.

Ik ben opgegroeid in een gezin van 3. Van jongs af aan heb ik een leuk levenspad bewandeld. Ik maakte deel uit van verschillende jeugdbewegingen, sport- en dansgroepen. Daardoor heb ik een ruime kennissenkring opgebouwd. Op datzelfde levenspad , ben ik op korte periode,  veel triggers tegengekomen.  Situaties die me maakten tot wie ik nu ben.

Vlak na de geboorte van mijn derde kind kreeg de diagnose van darmkanker. Vanaf dat moment geraakte mijn leven in een stroomversnelling en kwam de ene uitdaging, soms zelfs overlappend, na de andere.  Ik moest op dat moment de controle over alles letterlijk loslaten: mijn lijf, mijn kinderen, mijn gezin, mijn relatie, mijn job, sociale relaties… alles waar ik jaren lang  tijd en liefdevolle energie had ingestoken.  Met één doel: vechten voor mijn leven! En dat heb ik gedaan! Letterlijk en figuurlijk!

De dingen die ik in deze periode gezien, ervaren en beleefd heb, zijn traumatisch geweest. Ze stonden haaks op mijn gevoel, ervaring en beleving van wat er op dat moment werkelijk allemaal speelde.

Zoals het gezegde wil ‘in tijd van nood leer je je vrienden kennen’,  was dat bij mij ruimschoots van toepassing!

Achteraf is  duidelijk dat ik mijn kanker deels zelf gekweekt had door jarenlang een aantal zeer belangrijke signalen te negeren, gebeurtenissen te verbloemen en goed te praten of relaties met mensen om wie ik heel erg veel gaf zo hard te forceren, om ze toch te laten lukken.

Meer dan 3 jaren was mijn leven net een soapserie, met mij in de hoofdrol. Een verhaal van een ideaal plaatje waarin intriges, leugens, bedrog en manipulatie, ‘legale’ diefstallen door een zeer doordacht plan, de ontdekking van een verdoken narcistische relatie… hoogtij vierden.

Deze onbewijsbare en helse situatie kreeg voor mij pas achteraf een naam. Net zoals de termen gaslighting en manipulatie door sociale- en financiële isolatie… dat kregen.

Doordat dit zoveel energie kostte, geraakte mijn lichaam niet genezen en kwam de ene complicatie na de andere. De behandelingen, operaties en revalidatie wisselden elkaar af.

Als dat nog niet voldoende was, werd er een diagnose van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij één van mijn kinderen vastgesteld. Dit eiste naschoolse therapie en nog meer structuur en organisatie, iets wat ver zoek was in een huis en waar ik zelf geen controle over kon en mocht hebben.

Toen mijn fysiek herstel voldoende was om zelfstandig te kunnen functioneren, heb ik de stekker uitgetrokken.  Met een gemengd gevoel. Want op dat moment was ik fysiek en emotioneel nog een duim groot!  Ik voelde me mislukt in het leven dat ik toen leidde. Maar vanaf dan had ik weer alle kansen om er iets moois van te maken en een nieuw leven op te bouwen.  Ik heb deze kans met beide handen gegrepen!

Als ‘ervaringsdeskundige’ weet ik wat een traumatische gebeurtenis als kanker (of andere medische aandoening), een destructieve relatie (met je partner, ouders, broer/zus, baas of collega) of een zorgenkind met je kan doen. Zowel op fysiek, emotioneel, sociaal en financieel vlak geeft dit onrust en laat dit diepe sporen na.

Maar ik had de innerlijke kracht om op zoek te gaan.  Ik volgde verschillende opleidingen in persoonlijkheidsontwikkeling. In eerste instantie voor mezelf! Ik moest weten waarom mij dit allemaal overkomen was.  Tijdens deze innerlijke reis raakte ik geboeid door de krachten van coaching. Ik ontdekte de kracht van zelfbewust zijn en een degelijk zelfvertrouwen. Ik leerde mijn  mindset veranderen en de mogelijkheden die ik vanaf nu kan creëren om voluit te leven. Een leven dat bij mij past en me niet laat leiden door meningen en oordelen van anderen.

Hierin ligt nu mijn missie van Trauma & Life Coach!  Mijn kennis, inzicht en vaardigheden die ik heb mogen ontdekken en ontwikkelen door te geven, zodat iedereen die als gevolg van een emotioneel trauma vast zit in zijn leven weer opnieuw de kracht te geven om een nieuwe weg in te slaan.